Chính sách hoàn hủy

AZCruise áp dụng chính sách hoàn hủy dịch vụ trong các trường hợp sau:

1. Hoàn 100% phí khách đã tạm ứng:

  • Khi có tình trạng dịch bệnh (bao gồm Covid 19, có giấy xác nhận) khiến mọi dịch vụ du lịch tại địa bàn khách đặt không được phép hoạt đông.
  • Cảng vụ không cấp lệnh cho tàu xuất cảng trong ngày trong các trường hợp: Khi gió từ cấp 6 trở lên, hoặc có yếu tố bất thường của thời tiết, sương mù dày quá.
  • Khách hủy dịch vụ trước ngày đi tối thiểu 15 ngày.

2. Hoàn 50% phí đã tạm ứng:

  • Nếu quý khách báo hủy trước ngày đi tối thiểu 07 – 14 ngày

3. Không hoàn lại phí tạm ứng khi quý khách báo hủy trong vòng 48h trước ngày đi. Lưu ý:

  • Ngày đi được xác định là 0h ngày quý khách sử dụng dịch vụ.
  • Từ 48h đến 07 ngày hỗ trợ bảo lưu tiền cọc.

4. Điều kiện hoàn hủy đặt dịch vụ ngày lễ:

  • Khách hàng cùng công ty cùng bàn bạc và thống nhất

5. Thời gian hoàn phí tối đa trong 45 ngày làm việc (không kể T7 & Chủ Nhật) kể từ ngày AZCruise xác nhận hoàn phí cho quý khách hàng.