Chính sách hoàn hủy

AZCruise áp dụng chính sách hoàn hủy dịch vụ trong các trường hợp sau:

1. Hoàn 100% phí khách đã tạm ứng:

  • Khi có tình trạng dịch bệnh (bao gồm Covid 19)  khiến mọi dịch vụ du lịch tại địa bàn khách đặt không được phép hoạt đông.
  • Cảng vụ không cấp lệnh cho tàu xuất cảng trong các trường hợp: Khi gió từ cấp 6 trở lên, hoặc có yếu tố bất thường của thời tiết, sương mù dày quá.
  • Khách hủy dịch vụ trước ngày đi tối thiểu 03 ngày.

2. Hoàn 50% phí đã tạm ứng:

  • Nếu quý khách báo hủy trước ngày đi tối thiểu 02 ngày

3. Không hoàn lại phí tạm ứng khi quý khách báo hủy trong vòng 24h trước ngày đi.

Lưu ý:

  • Ngày đi được xác định từ 0h ngày quý khách đặt dịch vụ.
  • Thời gian hoàn phí tối đa trong 45 ngày làm việc (không kể T7 & Chủ Nhật) kể từ ngày AZCruise xác nhận hoàn phí cho quý khách hàng.